Øygarden kommune Tednebakkane omsorgssenter

Sjukepleiar/vernepleiar 75-100% fast, Tednebakkane omsorgssenter

SJUKEPLEIER/VERNEPLEIER 75-100% FAST STILLING.

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Om Tednebakkane omsorgssenter:

Tednebakkkane Omsorgssenter ligger i naturskjønne omgivelser med utsikt mot Hjeltefjorden på Rong i Øygarden. På Tednebakkane omsorgssenter er det to langtidsavdelingar, somatisk- og demens. På demensavdelinga er det 20 rom fordelt på 3 bueiningar. På somatisk avdeling er det 21 rom fordelt på 3 bueiningar. Totalt er det plass til 41 bebuarar på huset. Vi har eige dagavdeling, kjøkken og kantine. Fagdekninga er god og trivselen høg. Vi er i gang med ei spennande omstilling der ein post skal byggast om til ein ekstra forsterka skjerma avdeling. Ønsker du å være del av vårt trivelige felleskap, er du hjarteleg velkommen til å søke jobb hjå oss.

 

Vi har no ledig ei 75-100% fast stilling som sjukepleiar/vernepleier. Stillinga er på somatisk avdeling. Stillinga er ledig f.o.m. 01.10.2022 eller etter avtale

Stillingen er i turnus med dag, og kveldsvakter og arbeid 3.kvar helg.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Utføre heilhetlig omsorg og pleie av bebuare ved sjukeheimen.
 • Kartlegge, vurdere og igangsette målrettede sykepleietiltak.
 • Tverrfaglig samarbeid for å sikre god pasientbehandling.
 • Legevisitt, legemiddelgjennomgang.
 • Medikamenthåndtering.
 • Primærsjukepleieoppgaver - innkomstsamtaler, pårørendesamtaler. 
 • Samarbeid og samhandling innad og på tvers av postene.

 

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisasjon som sjukepleiar/vernepleier
 • Gode kunnskaper i norsk muntleg og skriftleg
 • Må kunne beherske dei vanligste dataverktøy

 

Personlege eigenskapar:

 • Open, lojal og påliteleg
 • Har god evne til etisk refleksjon
 • Du liker å bruke heile spekteret i sykepleierfaget, er nysgjerrig på videreutvikling, og liker faglege utfordringer
 • Du trives med å ta faglege avgjørelser og har eit naturleg fokus på å bidra til at alle har ei god arbeidskvardag
 • Du er positiv, kreativ og ser moglegheiter
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Beherske norsk både munnleg og skriftleg

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Støttande og engasjert leiing

 

Kontakt:

Ingeborg Tovås, avdelingsleiar somatisk Tlf 916-29-522

e-post: Ingeborg.Tovas@oygarden.kommune.no

 

Britt Pedersen, einingsleiar Tlf 400-69-141

e-post: britt.pedersen@oygarden.kommune.no

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.

Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

Del på:

Referansenr:

22/16420

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

04.10.2022

Arbeidsstad:

Rong

Kontaktpersonar:

Britt Pedersen

tlf: +47 56382353

Ingeborg Tovås

tlf: +47 56382385

Adresse:

Ternholmvegen 53 5337 Rong