Øygarden kommune

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
Helse og velferd
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
15.10.2022
Avdeling:
Blombakkane bustad
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
15.10.2022
Avdeling:
Blombakkane bustad
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
15.10.2022
Avdeling:
Oppvekst
Arbeidsstad:
Øygarden kommune
Søknadsfrist:
16.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone sør
Arbeidsstad:
Skogsvåg
Søknadsfrist:
14.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone sør
Arbeidsstad:
Skogsvåg
Søknadsfrist:
14.10.2022
Avdeling:
Øygarden lokalmedisinske senter
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
14.10.2022
Avdeling:
Oppvekst
Arbeidsstad:
Øygarden kommune
Søknadsfrist:
16.10.2022
Avdeling:
Oppvekst
Arbeidsstad:
Øygarden kommune
Søknadsfrist:
16.10.2022
Avdeling:
Knappskog barnehage
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
13.10.2022
Avdeling:
Lyngheia bufellesskap
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
13.10.2022
Avdeling:
IKT og dokumentsenter
Arbeidsstad:
Rong
Søknadsfrist:
13.10.2022
Avdeling:
Koordineringssenteret
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Oppvekst
Arbeidsstad:
Øygarden kommune
Søknadsfrist:
11.10.2022
Avdeling:
Kvednatunet
Arbeidsstad:
Ågotnes
Søknadsfrist:
11.10.2022
Avdeling:
Kvednatunet
Arbeidsstad:
Ågotnes
Søknadsfrist:
11.10.2022
Avdeling:
Kvednatunet
Arbeidsstad:
Ågotnes
Søknadsfrist:
11.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone Straume
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
09.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone nord
Arbeidsstad:
Øygarden
Søknadsfrist:
10.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone nord
Arbeidsstad:
Øygarden
Søknadsfrist:
10.10.2022
Avdeling:
Spildepollen skule
Arbeidsstad:
Spildepollen
Søknadsfrist:
10.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone nord
Arbeidsstad:
Øygarden
Søknadsfrist:
04.10.2022
Avdeling:
Spildepollen skule
Arbeidsstad:
Spildepollen
Søknadsfrist:
09.10.2022
Avdeling:
Foldnes skule
Arbeidsstad:
Foldnes
Søknadsfrist:
09.10.2022
Avdeling:
Sundheimen
Arbeidsstad:
Skogsskiftet
Søknadsfrist:
09.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone sør
Arbeidsstad:
Skogsvåg
Søknadsfrist:
22.10.2022
Avdeling:
NAV Øygarden
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
06.10.2022
Avdeling:
Barne- og ungdomskultur
Arbeidsstad:
Øygarden kommune
Søknadsfrist:
01.11.2022
Avdeling:
IKT og dokumentsenter
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
05.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone nord
Arbeidsstad:
Øygarden
Søknadsfrist:
04.10.2022
Avdeling:
Tednebakkane omsorgssenter
Arbeidsstad:
Rong
Søknadsfrist:
04.10.2022
Avdeling:
Kvednatunet
Arbeidsstad:
Ågotnes
Søknadsfrist:
14.10.2022
Avdeling:
Øygarden lokalmedisinske senter
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
14.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone Straume
Arbeidsstad:
Straume
Søknadsfrist:
10.10.2022
Avdeling:
Heimetenesta sone Straume
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
10.10.2022
Avdeling:
Koordineringssenteret
Arbeidsstad:
Øygarden kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Kvednatunet
Arbeidsstad:
Ågotnes
Søknadsfrist:
07.10.2022
Avdeling:
Sundheimen
Arbeidsstad:
Skogsvåg
Søknadsfrist:
04.10.2022
Avdeling:
Sundheimen
Arbeidsstad:
Skogsvåg
Søknadsfrist:
03.10.2022
Avdeling:
Sundheimen
Arbeidsstad:
Skogsvåg
Søknadsfrist:
04.10.2022
Avdeling:
Sundheimen
Arbeidsstad:
Skogsvåg
Søknadsfrist:
04.10.2022
Avdeling:
Sundheimen
Arbeidsstad:
Skogsvåg
Søknadsfrist:
04.10.2022
Avdeling:
Helse og velferd
Arbeidsstad:
Øygarden kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.