Øygarden kommune - Heimetenesta sone Straume

BPA tilkallingsvikar

 

Arbeidsoppgåver:

Me søkjer etter assistent til kvinne på 30 år, ho er sjølv arbeidsleiar og har fleire assistentar.

Søkjer bur sentralt i egen leilegheit og treng hjelp til de fleste daglege aktiviteter og gjeremål.

Det er viktig for søkjer at den som blir tilsett kan ta beskjeder og utføre de slik søkjar ønsker.

 

Kvalifikasjonar:

Personlege eigenskapar:

 • Assistenten må ha gode samarbeidsevner
 • Kunne ta i mot og utføre oppgaver etter arbeidsleders ønske
 • Være fleksibel i forhold til arbeidstid
 • Kunne ta på seg ekstravakter ved behov

Anna:

 • Arbeidstid er 10.30- 18.30. Dette kan bli endra.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

Del på:

Referansenr:

22/15903

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Varierande arbeidstid

Søknadsfrist:

10.10.2022

Kontaktpersonar:

Brit Larsson

tlf: +47 55097182

mob: +47 99642253

Adresse:

Skjenet 5354 Straume